ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่
0228202

 

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน
มีคุณสมบัติในการกำจัดสี กลิ่น รสที่มากับน้ำ
หมวดหมู่ : สารกรอง
ราคา : 120.00  90.00
รายละเอียด : มีคุณสมบัติในการกำจัดสี กลิ่น รสที่มากับน้ำ
เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอน แบบอัดแท่ง โดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติของถ่าน
กัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิด ที่ก่อให้เกิดพิษ ในน้ำด้วย เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

สินค้าตัวนี้ขายให้ราคาเป็นหน่วยลิตรค่ะ