ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่
0228225

 

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Unipure

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Unipure
เป็นระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ที่ประกอบด้วยไส้กรองที่มีคุณภาพ ติดตั้งง่าย
หมวดหมู่ : เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน
ราคา : 3,000.00  2,500.00
รายละเอียด : เป็นระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ที่ประกอบด้วยไส้กรองที่มีคุณภาพ ติดตั้งง่าย

  ขั้นที่ 1 Sediment Filter 5 micron
เป็นขั้นตอนการกรองสิ่งสกปรกที่เป็นสารแขวนลอยในน้ำ โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรอง สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดสารแขวนลอยเหล่านั้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้การกรองในขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 2 Block Carbon Cartridge Filter 5-10 micron เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอน แบบอัดแท่ง โดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัย คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติด และดูดซึมสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส
ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางฃนิด ที่ก่อให้เกิดพิษ ในน้ำด้วยเช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
ขั้นที่ 3 Block Carbon Cartridge Filter 5-10 micron เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอน แบบอัดแท่ง โดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัย คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติด และดูดซึมสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส
ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางฃนิด ที่ก่อให้เกิดพิษ ในน้ำด้วยเช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

- ขั้นที่ 3 Empty-Softener Filter
เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange)โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลาง ในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน
(Ca, Mg ) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na )ลงสู่น้ำ
ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น

- ขั้นที่ 4 GAC Carbon Inline
ไส้กรองคาร์บอนชนิดใช้สำหรับกำจัด วัตถุอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก,คลอรีน, โลหะหนัก และสารอันตราย สามารถปรับค่าความเป็น
กรด-ด่าง ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายมนุษย์ ได้อีกด้วย

- ขั้นที่ 5 Post Carbon Inline
ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ