ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่
0228197

 

ไส้กรองคาร์บอน เม็ด(Carbon) 20 นิ้ว

ไส้กรองคาร์บอน เม็ด(Carbon) 20 นิ้ว
มีคุณสมบัติในการกรองสี กลิ่น ที่มากับน้ำ (มักใช้กับเครื่องใหญ่)
หมวดหมู่ : ไส้กรอง
ราคา : 480.00  400.00
รายละเอียด : มีคุณสมบัติในการกรองสี กลิ่น ที่มากับน้ำ (มักใช้กับเครื่องใหญ่)
เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอน แบบอัดแท่ง โดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติของถ่าน
กัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิด ที่ก่อให้เกิดพิษ ในน้ำด้วย เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น