ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่
0228208

 

ไส้กรองคาร์บอน (GAC Carbon) 10 นิ้ว

ไส้กรองคาร์บอน (GAC Carbon) 10 นิ้ว
มีคุณสมบัติในการกำจัด วัตถุอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก
หมวดหมู่ : ไส้กรอง
ราคา : 300.00  250.00
รายละเอียด : มีคุณสมบัติในการกำจัด วัตถุอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก

ไส้กรองคาร์บอนชนิดใช้สำหรับกำจัด วัตถุอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก, คลอรีน, โลหะหนัก และสารอันตราย สามารถปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายมนุษย์ ได้อีกด้วย